sobota, 9 stycznia 2010

analiza tematu wypracowania

Zanim zaczniesz pisać wypracowanie, musisz przeanalizować temat. Zwróć uwagę, że tematy prezentacji maturalnych oraz wypracowań zawierają niezbędne do ich zrozumienia elementy:

1. słowa polecenia, których czasem trzeba się domyślić z kontekstu (dokonaj, porównaj, rozważ, wykaż, zanalizuj)

Artyści słowa- uczniami i mistrzami. Rozwiń temat przywołując utwory z różnych epok kulturowych.

2. określenie uściślające zawężające obszar rozważań, będące zasadniczym tematem pracy

Artyści słowa- uczniami i mistrzami. Rozwiń temat przywołując utwory z różnych epok kulturowych.

3. materiał literacki (określony, domyślny lub do wyboru)

Josif Brodski twierdzi, że „przeznaczeniem dzieła sztuki zawsze jest przetrwać swego stwórcę”. Omawiając wybrane dzieła powstałe do końca XIX wieku, wykaż, że wypełniły one swoje przeznaczenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz