sobota, 9 stycznia 2010

bibligorafia Stefan Żeromski

Bibliografia dotycząca twórczości STEFANA ŻEROMSKIEGO:A. Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, Warszawa 1991.
J.Z. Jakubowski, Stefan Żeromski, Warszawa 1974.
Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości. 1895-1964, oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa 1975.
L. Jazukiewicz-Osełkowska, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, Warszawa 1980.
Z. Lisowski, Nowelistyka Stefana Żeromskiego, Kielce 1998.
H. Markiewicz, O Prusie i Żeromskim, Kraków 1995.
I. Maciejewska, Wstęp, [w:] S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Wrocław 1987.
F. Netz, Cierpienia młodego Ż., red. i oprac. Z.P. Szandar, Katowice 2000.
J. Paszek, Tekst i styl „Popiołów”, Wrocław 1992.
J. Paszek, Żeromski, Wrocław 2001.
Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz