sobota, 9 stycznia 2010

bibliografia dramat

Bibliografia dotycząca tematyki związanej z DRAMATEM.

W. Baluch, M. Sugiera, J. Zając, Dyskurs, postać i płeć w dramacie, Kraków 2002 (wybrane rozdziały).
Dobrze skrojony brutalizm [dyskusja o nowej dramaturgii], “Didaskalia” nr 39, grudzień 2000.
L. Eustachiewicz, Dramaturgia współczesna 1945-1980, Warszawa 1985.
S. Gąssowski, Współcześni dramatopisarze polscy, Warszawa 1978.
J. Kelera, Absurdu teatr, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992.
J. Kelera, Dramat, tamże.
J. Kelera, Dramaturgia groteski, w tegoż: Panorama dramatu. Studia i szkice, Wrocław 1989, s. 105-122.
J. Kelera, Język świadomości nowej dramaturgii, w: Kpiarze i moraliści. Szkice o nowej polskiej dramaturgii, Kraków 1986, s. 145-167.
S. Rzęsikowski, Czy wszystko jest błazeństwem? Szkice o współczesnej dramaturgii, Łódź 1993.
G. Sinko, Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977.
I. Sławińska, Czytanie dramatu (1. Akcja, sytuacja, zdarzenie dramatyczne, 2. Struktura postaci), w: tejże, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, s. 7-25.
L. Sokół, Historia i współczesność groteski, “Dialog” 1970, nr 8.
T. Terlecki, Polski dramat awangardowy, “Dialog” 1993, nr 4.
S. Treugutt, Dramat współczesny wobec współczesnego teatru, “Dialog” 1972 nr 1, także w: tegoż, Pożegnanie teatru, Warszawa 2001.
S. Treugutt, Autor i teatr, w: tegoż: Pożegnanie teatru, Warszawa 2001.
A. Żurowski, Zasoby i sposoby. Przegląd dramaturgii polskiej 1970-1984, Gdańsk 1988

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz