poniedziałek, 11 stycznia 2010

bibliografia Julian Przyboś

JULIAN PRZYBOŚE. Balcerzan, Liryka Juliana Przybosia. Warszawa 1989.
A. Cieński, Julian Przyboś: kulturowe podstawy twórczości, Warszawa 1987.
Julian Przyboś: życie i dzieło poetyckie: zbiór artykułów i rozpraw, pod red. S. Fryciego, Rzeszów 1976.
K. Heska-Kwaśniewicz, „Miłość jak przepaść”: Julian Przyboś i góry, Katowice 1998.
B. Kierc, Przyboś i…, Wrocław 1976.
J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972.
Juliana Przybosia najmniej słów: analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1991.
B. Łazińska, Przyboś i romantycy, Warszawa 2002.
A. Sandauer, Przyboś, Warszawa 1970.
A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń: Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun, Warszawa 1955.
Wspomnienia o Julianie Przybosiu, oprac. J. Sławiński, Warszawa 1976.
W.P. Szymański, Julian Przyboś, Warszawa 1978.
A.K. Waśkiewicz, Julian Przyboś i Awangarda Krakowska, Warszawa 1990.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz