poniedziałek, 11 stycznia 2010

bibliografia Konstatny Ildefons Gałczyński

KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKIJ. Błoński Konstanty Ildefons Gałczyński (w tegoż:) Poeci i inni, Kraków 1956.
A. Drawicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Warszawa 1973.
K. Gałczyńska, Zielony Konstanty czyli Opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Warszawa 2003.
K. Gałczyńska, „Czas swe wzory układa”: dziennik z Prania, Warszawa 1984.
K. Gałczyńska, Gałczyński, Wrocław 1998.
Wspomnienia o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, pod red. A Kamieńskiej, Warszawa 1961.
Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t. 1-2, pod red. A. Kulawika i J.S. Ossowskiego, Kraków 2005.
A. Kulawik, Konstanty Ildefons Gałczyński, Kraków 1977.
J.S. Ossowski, Szarlatanów nikt nie kocha: studia i szkice o Gałczyńskim, Kraków 2006.
A. Sandauer, O Gałczyński – tym razem… bez taryfy ulgowej (w tegoż:) Liryka i logika, Warszawa 1971.
A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń: Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun, Warszawa 1955.
E. Sidoruk, Groteska w poezji Dwudziestolecia: Leśmian, Tuwim, Gałczyński, Białystok 2004.
T. Stępień, Gałczyński i media, Katowice 2005
M. Wyka, Wstęp, [w:] K.I. Gałczyński, Wybór poezji, Wrocław 2003.
K.W. Zawodziński, Wśród poetów, Kraków 1964.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz