piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia - Młoda Polska

Bibliografia dotycząca epoki:

MŁODA POLSKA

J. Bajda, Na przełomie wieków: Młoda Polska, Wrocław 2002.
J. Bajda, Młoda Polska, Wrocław 2003.
G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków 2001.
A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.
L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski: próba monografii dramatu z lat 1890-1918, Warszawa 1986.
W. Feldman, Współczesna literatura polska 1864-1918, t. 1-2, Kraków 1985.
H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski, [w:] Polska liryka religijna, pod red. S. Sawickiego, P. Nowaczyńskiego, Lublin 1984.
M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969.
W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia: motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.
A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004.
E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku: (1864-1914), Warszawa 2000.
Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. H. Filipkowskiej, S. Fity, Lublin 1999.
J.Z. Jakubowski, Wstęp, [w:] Poetki Młodej Polski, oprac. J.Z. Jakubowski, Warszawa 1963.
J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, cz. 1, 1805-1888, cz. 2, 1889-1939, Kraków 1982.
S. Kolbuszewski, Romantyzm i modernizm, Katowice 1959.
J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918, Wrocław 1980.
J. Kulczycka-Saloni, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracje Emila Zoli, Wrocław 1974.
Literatura Młodej Polski: między XIX a XX wiekiem, pod red. E. Paczoskiej i J. Sztachelskiej, Białystok 1998.
Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977.
A.Z. Makowiecki, Wokół modernizmu. Szkice, Warszawa 1985.
A.Z. Makowiecki, Młoda Polska, Warszawa 1981.
Modernizm i feminizm: postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, red. E. Łoch, Lublin 2001.
J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Kraków 2004.
M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy. Dekadenci. Herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985.
M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975.
M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.
I. Sikora, Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski, Szczecin 1987.
A. Sieradzka, Nie tylko peleryna: moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Warszawa 2003.
M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego, Warszawa 1988.
T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986.
K. Wyka, Młoda Polska, t. 1-2, Kraków 1977.
K. Wyka, Modernizm polski, Kraków 1968.
Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 1: Młoda Polska, red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki, Warszawa 1965.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz