piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia - pozytywizm

Opracowania dotyczące epoki:

POZYTYWIZM

H. Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Warszawa 2000.
H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1986.
G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996.
Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, pod red. J.Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa, Warszawa 1964.
E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy: o realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995.
E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2000.
L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna: od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa
H. Kozłowska-Sabatowska, Ideologia pozytywizmu galicyjskiego 1864-1881, Wrocław 1978.
J. Kulczycka-Saloni, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracje Emila Zoli, Wrocław 1974.
2003.
A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu, Wrocław 1977.
G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001.
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985.
E. Paczoska, Krytyka literacka pozytywistów, Wrocław 1988.
Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, pod red. T. Bujnickiego i J. Maciejewskiego, Wrocław 1986.
J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu: wybór pism, Łódź 1996.
J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
A. Baczewski, W kręgu myśli pozytywistycznej: niektóre aspekty wymowy filozoficznej dzieł literatury polskiej po powstaniu styczniowym, Rzeszów 1986.
W literackim kręgu pozytywizmu i Młodej Polski: studia i szkice, pod red. W. Hendzla i Z. Piaseckiego, Opole 1999.
Z domu niewoli: sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, pod red. J. Maciejewskiego, Wrocław 1988.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz