piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Adam Asnyk


Bibliografia dotycząca twórczości ADAMA ASNYKA

A. Baczewski, Szkice literackie. Asnyk, Konopnicka, Herbert, Rzeszów 1991.
A. Baczewski, Poezja Adama Asnyka, Rzeszów 1991.
J. Krzyżanowski, Poeta czasów niepoetyckich, [w tegoż:] W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962.
E. Kucharski, Twórczość liryczna Asnyka, Kraków 1924.
B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz – Słowacki – Norwid – Faleński – Asnyk – Konopnicka, Warszawa 2002.
Z. Mocarska-Tycowa, Wybory i konieczności. Poezja Adama Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów, Toruń 1990.
Z. Szweykowski, Liryka Asnyka a pozytywizm polski, [w tegoż:] Nie tylko o Prusie. Szkice, Poznań 1967.
M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971.
J. Tretiak, Adam Asnyk jako wyraz swojej epoki, Kraków 1922.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz