piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Bolesław Prus


Bibliografia dotycząca twórczości BOLESŁAWA PRUSA

J. Bachórz, Wstęp [w:] B. Prus, Lalka, Wrocław 1991.
B. Bobrowska, Bolesław Prus – mistrz pozytywistycznej kroniki, Białystok 1999.
B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004.
Bolesław Prus – pisarz – publicysta – myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2002.
S. Godlewski, L.B. Grzeniewski, H. Markiewicz, Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki po warszawskich realiach „Lalki”, Warszawa 1957.
Jubileuszowe „żniwo u Prusa”, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998.
K. Kłosińska, Fantazmaty: Grabiński, Prus, Zapolska, Katowice 2004.
J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1975.
J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1967.
W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982.
„Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, pod red. J. Bachórza i M. Głowińskiego, Warszawa 1992.
J.A. Malik, „Lalka”: historie z różnych światów, Lublin 2005.
H. Markiewicz, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1967.
H. Markiewicz, „Lalka”, [w tegoż:] Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Warszawa 1964.
H. Markiewicz, Co się stało z „Lalką”?, [w tegoż:] Literatura i historia, Kraków 1994.
Nowele i opowiadania Bolesława Prusa, oprac. I. Nowacka, Lublin 1996.
E. Paczoska, „Lalka”, czyli rozpad świata, Białystok 1995.
E. Pieścikowski, Bolesław Prus, Poznań 1998.
Z. Przybyła, „Lalka” Bolesława Prusa: semantyka, kompozycja, konteksty, Rzeszów 1995.
W. Sonczyk, Bolesław Prus – publicysta, redaktor, teoretyk prasy, Warszawa 2000.
Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972.
O. Tokarczuk, Lalka i perła, Kraków 2001.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz