piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Jan Kasprowicz

Bibliografia przedmiotowa dotycząca twórczości JANA KASPROWICZAK. Górski, Jan Kasprowicz. Studia, Warszawa 1977.
A. Kogutkowa, Na Harendzie u Kasprowicza, Zakopane 1996.
R. Loth, Jan Kasprowicz, Wrocław 1994.
B. Sieradzka-Baziur, Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Kraków 2006.
J.J. Lipski, Wstęp, [w:] J. Kasprowicz, Wybór poezji, Wrocław 1990.
S.K. Zimmer, Z chałupy na Parnas, Londyn 1968.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz