piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Bibliografia dotycząca twórczości KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA

J. Bajda, Poezja a sztuki piękne: o świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003.
K. Jabłońska, Kazimierz Tetmajer. Próba biografii, Kraków 1969.
J. Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer: zbliżenia, Katowice 2001.
J. Krzyżanowski, Wstęp, [w:] K. Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, Wrocław 1968.
Poezja Kazimierza Tetmajera: interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz