piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Maria Konopnicka


Bibliografia dotycząca twórczości: MARII KONOPNICKIEJ

J. Baculewski, Maria Konopnicka, Warszawa 1978.
B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.
I. Borecka, Magiczna książka Marii Konopnickiej, Wrocław 1998.
A. Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1965.
A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958.
T. Budrewicz, Wiersze pozytywistów: interpretacje, Katowice 2000.
T. Budrewicz, Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Kraków 2000.
T. Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej, Łódź 1957.
S. Fita, Maria Konopnicka, [w:] Warszawa pozytywistów, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicza, Warszawa 1992.
Maria Konopnicka: nowe studia i szkice, pod red. J.Z. Białka i T. Budrewicza, Kraków 1995.
D. Kicińska, Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej, Kraków 2000.
B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz – Słowacki – Norwid – Faleński – Asnyk – Konopnicka, Warszawa 2002.
B. Leśmian, Maria Konopnicka, [w:] Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959.
B. Mazan, Wstęp, do: M. Konopnicka, Umiem być ptakiem. Wybór poezji, Łódź 1990.
Miejsca Konopnickiej: przeżycia, pejzaż, pamięć, pod red. T. Budrewicza i M. Zięby, Kraków 2002.
E. Paczoska, Marysia i osieroceni, [w:] Sto lat baśni polskiej, pod red. G. Leszczyńskiego, Warszawa 1995.
M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy, Warszawa 1977.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz