piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Stanisław Wyspiański


Bibliografia dotycząca twórczości STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

R. Brandstaetter, Ja jestem Żyd z „Wesela”, Kraków 1995.
S. Brzozowski, Stanisław Wyspiański, [w tegoż:] Współczesna powieść i krytyka, Kraków-Wrocław 1984.
M. Bukowska-Schlieman, „Ja w śnie narodu przeklętym, uspiony”. Stanisława Wyspiańskiego dramaty-sny, Gdańsk 1994.
L. Eustachiewicz, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1991.
A. Grzymała-Siedlecki, Wyspiański. Cechy i elementy jego twórczości, Kraków 1918.
L. Kaltenbergh, Ogień strzeżony. Opowieść o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1964.
S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach i tragizmie, [w tegoż:] Pisma wybrane, t. II, Warszawa 1968.
S. Lack, O Wyspiańskim, [w tegoż:] Wybór pism krytycznych, Kraków 1980.
A. Łempicka, Wyspiański – pisarz dramatyczny. Idee i formy, Kraków 1973.
Magia „Wesela”, pod red. J. Michalika i A. Stafiej, Kraków 2003.
E. Miodońska-Brookes, Studia o kompozycji dramatów S. Wyspiańskiego, Wrocław 1972.
E. Miodońska-Brookes, „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej”. Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1997.
H. Nelken, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1959.
W. Okoń, Stanisław Wyspiański, Wrocław 2001.
A. Okońska, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1991.
O. Ortwin, O Wyspiańskim i dramacie, Warszawa 1969.
M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975.
M. Prussak, „Po ogniu szum wiatru cichego”. Wyspiański i mesjanizm, Warszawa 1993.
T. Sinko, Antyk Wyspiańskiego, Warszawa 1922.
T. Sivert, Mickiewicz na scenie, Warszawa 1957.
S. Srebrny, Sami nie wiecie, co posiadacie, [w tegoż:] Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.
R. Taborski, Dramaty Stanisława Wyspiańskiego na scenie do 1939 roku, Warszawa 1994.
R. Węgrzyniak, Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2001.
R. Węgrzyniak, Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Wrocław 1990.
„Wesele” we wspomnieniach i krytyce, oprac. A. Łempicka, Kraków 1970.
K. Wyka, Długie narodowe noce, [w tegoż:] Łowy na kryteria, Warszawa 1965.
Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971.
K. Zbijewska, Przybliżyć „Wesele”, Kraków 2000.
F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz