piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Władysław Stanisław Reymont

Bibliografia przedmiotowa dotycząca twórczości WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTAInny Reymont, red. W. Książek-Bryłowa, Lublin 2002.
J. Gmitruk, W chłopie żyje i odradza się naród… Rok Reymontowski, Warszawa 2000.
T. Jodełka-Burzecki, Reymont przy biurku: z zagadnień warsztatu pisarskiego, Warszawa 1978.
B. Koc, O „Ziemi obiecanej” Reymonta, Wrocław 1990.
B. Kocówna, Władysław Reymont, Warszawa 1973.
S. Lichański, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1984.
L. Tatarowski, Człowiek, kultura, sacrum: o „Chłopach” Reymonta, Wrocław 2002.
M. Rzewuska, Struktura całości, [w:] „Chłopi” Reymonta, Warszawa 1950, s. 94-101.
P. Skrzypczak, Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku, Toruń 2004.
B. Utkowska, Poza powieścią: małe formy epickie Reymonta, Kraków 2004.
K. Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979.
F. Ziejka, Wstęp, [w:] W.S. Reymont, Chłopi, t. 1-2, Wrocław 1999.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz