niedziela, 10 stycznia 2010

bibliografia XX-lecie miedzywojenne

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.
E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918-1939, Warszawa 1996.
W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.
A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu: główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1999.
K. Jakowska, Międzywojenna powieść perswazyjna, Warszawa 1992.
K. Jakowska, Powrót autora, Warszawa 1982.
E. Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999.
J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990.
Literatura polska 1918-1975, t. 1: 1918-1932, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Warszawa 1975.
Literatura polska 1918-1975, t. 2: 1933-1945, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Warszawa 2002.
Cz. Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 1999.
A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1999.
Poeci dwudziestolecia międzywojennego, t. 1-2, pod red. I. Maciejewskiej, Warszawa 1982.
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki, pod red. B. Farona, Warszawa 1974.
M. Rawiński, Dramaturgia polska 1918-1939, Warszawa 1993.
A. Sandauer, Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981.
W.P. Szymański, Moje dwudziestolecie 1918-1939, Kraków 1998.
K. Wyka, Rzecz wyobraźni, Kraków 1997.
S. Wysłouch, Problematyka symultanizmu w prozie, Poznań 1981.
Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 2: Literatura międzywojenna, red. A. Brodzka i Z. Żabicki, Warszawa 1965.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz