sobota, 9 stycznia 2010

cytowanie

Cechy dobrego cytatu:
• trafność (gdy odpowiada tematowi)
• zwięzłość (zbyt długie cytaty odbierają pracy samodzielność)
• zrozumiałość (treść cytatu musi odpowiadać myśli autora)
• zgodność z tekstem oryginalny (co oznacza nie tylko wierność zapisu, ale też zgodność intencji)

Cytaty są wykorzystywane w różnych celach:
1. wyrażają skomplikowane myśli:
Francuski filozof, Emmanuel Levinas wyraził to samo w pracy pod tytułem Znaczenie a sens: „Pragnienie kogoś Innego, doznawane w najbanalniejszym doświadczeniu społecznym, jest odruchem fundamentalnym. Porywem czystym, bezwzględną orientacją, sensem”.

2. są argumentami, uwiarygodniają własną opinię, ponieważ przytoczone słowa pochodzą od postaci, które cieszą się ogólnym zaufaniem i szacunkiem:
Człowiek musi dawać sobie radę w życiu, stawiać czoło przeciwnościom losu i śmiało iść do przodu. Jednak zdziała więcej, gdy nie jest sam, gdy jest wspierany przez innych. Między innymi dlatego Adam Mickiewicz w Odzie do młodości wzywał:
„Razem, młodzi przyjaciele!...
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumnie szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!...”

3. mogą służyć jako kontrargumenty, aby można przeprowadzić krytykę zawartych w nich treści:
Izabela Łęcka broni arystokracji, jej stylu życia, mówiąc: „Jest pan uprzedzony, gdyż nawet i ta, jak pan mówi, próżnująca arystokracja odgrywa ważną rolę na świecie. To, co pan nazywa zbytkiem, jest właściwie wygodą, przyjemnością i polorem, której od arystokracji uczą się nawet niższe stany i tym sposobem cywilizują się”. Nie sądzę, żeby miała rację. Jej argumenty kompromitują...

4. są dokumentami, które podkreślają wartość omawianych zagadnień, dowodzą rzetelności przekazywanych informacji:
Myśl Słowackiego podkreślają środki stylistyczne: anafory, porównania, np.:
„A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...”

5. pod względem kompozycyjny mogą otwierać i zamykać wypracowanie, występować w funkcji motta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz