sobota, 9 stycznia 2010

jak sporządzić opis bibliograficzny?

ZAPAMIĘTAJ!
tytuły książek piszemy pismem pochylonym, nie w cudzysłowie!

Przykładowy opis bibliograficzny:

Wydawnictwo zwarte
P.Pioterek, B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 1999.

Artykuł w pracy zbiorowej
L. Ciamaga, Wspólna polityka rolna. [w:] Unia Europejska. Warszawa 1998, s. 148-163.

Wydawnictwo ciągłe (artykuł)
Z. Sapijaszka, Co umieją studenci. „Forum Akademickie” 1999, nr 12, s. 32-34.Bibliografia podmiotowa to teksty literackie czy szerzej teksty kultury (utwory muzyczne, dzieła malarskie, filmy).

Bibliografia przedmiotowa z kolei to opracowania, omówienia tekstów kultury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz