sobota, 9 stycznia 2010

Modele świętości w kulturze europejskiej
Przykładowy plan prezentacji
Temat: MODELE ŚWIĘTOŚCI W KULTURZE EUROPEJSKIEJ. OMÓW PROBLEM NA PODSTAWIE WYBRANYCH TEKSTÓW LITERACKICH.
I. Literatura podmiotu:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Pod red.: ks. K. Dynarski SAC. Poznań – Warszawa 1997.
Gall Anonim: Kronika polska. Przeł. R. Grodecki, wstęp: M. Plezia. Wrocław 1982.
W. Kadłubek: Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kurbis. Wrocław 1996.
Legenda o św. Aleksym http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/sw_aleksy_01.html
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. Przeł. T. Boy – Żeleński. Poznań 2000.
J. Twardowski: Wiersze zebrane: 1932-2002. Warszawa 2002.
E. Orzeszkowa: Gloria victis. Warszawa 1986.

II. Literatura przedmiotu:
T. Michałowska: Średniowiecze. Warszawa 2002.
W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, tom I. Warszawa 1993.
A. Guriewicz: Kategorie kultury średniowiecznej. Warszawa 1976.
Słownik języka polskiego. Pod red.: M. Szymczak. Warszawa 1990. (hasło: świętość, hagiografia)
K. Rahner, H. Vorgrimler: Mały słownik teologiczny. Warszawa 1996.
T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński: Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.

III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu: W kulturze europejskiej pojawił się nie jeden, lecz kilka różnych wzorców świętości. Omówię je, podkreślając podobieństwa między nimi, ale i uwypuklając różnice. Ograniczę się do literatury średniowiecznej i współczesnych realizacji.

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści):
średniowiecze:
– świętość w duchu augustyńskim (asceza) – omówię Legendę o św. Aleksym;
– świętość w duchu franciszkańskim – miłość do życia i świata - Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu
– polscy święci prezentowani na łamach kronik Gall Anonim: Kronika polska, W. Kadłubek Kronika polska.
współczesne realizacje:
– poświęcenie dla drugiego człowieka (Gloria victis);
– idee franciszkańskie w poezji księdza Twardowskiego.

3. Wnioski:
– świętość ascetyczna odcina się od człowieka. Asceta rozdaje biednym swój majątek, cierpi upokorzenia i biedę, ale jednocześnie unieszczęśliwia najbliższych;
– franciszkanizm jest skierowany na ludzi i świat. Z augustynizmem łączy go tylko pozbycie się majątku (ale nie dla ascezy, lecz na znak solidarności z ubogimi). Franciszkanizm kocha naturę – dzieło Boże, niesie pomoc chorym i potrzebującym. Z małymi modyfikacjami można by tę filozofię przenieść w dzisiejsze reali;
– na miano prawdziwej świętości zasługuje oddanie życia za drugiego człowieka, ta postawa łączy godny podziwu heroizm, miłość do Boga i człowieka;
– pojęcie świętości nie przeżyło się, wciąż jest aktualne i ewoluuje w stronę humanizmu.


IV. Materiały pomocnicze:
– cytaty z tekstów literackich; jak w załącznikach
- prezentacja w PowerPoint (rzutnik multimedialny, komputer)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz