sobota, 9 stycznia 2010

o wstępach

Początek wypracowania/prezentacji maturalnej musi nawiązywać do tematu, wprowadzić intencje, myśli idee piszącego, które zostaną w pełni rozwinięte w dalszych częściach pracy/prezentacji.

Sposoby rozpoczynania wypracowań zależą od tematu i jego interpretacji.

1. objaśnienie pojęć zawartych w temacie

temat: „Świat jest oceanem szczęścia – to wiadomo”. Przedstaw literackie wizje szczęścia w utworach różnych epok.
początek: Szczęście to suma pozytywnych wydarzeń i uczuć, które powodują, że człowiek czuje się radosny i usatysfakcjonowany.

2. informacje historyczne, historycznoliterackie, biograficzne, techniczne, społeczne, gospodarcze itp.

temat: Dokonaj analizy porównawczej wierszy Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego i Przyszli, żeby zobaczyć poetę Tadeusza Różewicza.
początek: Jakże odlegli sobie pod względem czasowym i literackim są Jan Kochanowski i Tadeusz Różewicz. Twórca Odprawy posłów greckich zaczynał od wierszy w języku łacińskim....

3. pytanie (pytania), na które w dalszej części wstępu próbuje się odpowiedzieć

temat: Tęsknota za szczęściem rodzinnym – odwieczny motyw literacki funkcjonujący do dzisiaj. Podaj przykłady.
początek: Dlaczego nasi rodzice, opiekunowie gotowi są do tak wielu poświęceń? O co tak zabiegają? Jak nietrudno się domyślić, pragną osiągnąć szczęście rodzinne, często za cenę wielu wyrzeczeń

4. jeśli w temacie jest pytanie, postawienie tezy

temat: Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście? Rozważ, jak na to pytanie odpowiadają bohaterowie literaccy różnych epok.
początek: Prawda i dobro nie zapewniają człowiekowi szczęścia.

5. cytat nawiązujący do problematyki pracy oraz jego interpretacja.

temat: Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Do jakich refleksji skłoniła cię lektura dzieł dotyczących tego tematu?.
początek: „Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,/ Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany”

6. wyjaśnienie, kim są postaci przedstawione w załączonym do tematu fragmencie tekstu; przedstawienie relacji między nimi; umiejscowienie fragmentu w całości utworu prozatorskiego, w dorobku twórcy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz