sobota, 9 stycznia 2010

sposoby wprowadzania cytatów

Sposób wprowadzania cytatu nawiązuje do składni mowy zależnej i niezależnej. Cytat jest zwykle zdaniem wprowadzanym i nie wiąże się składniowo ze zdaniem wprowadzającym. Może również być wpleciony w treść tak, że stanowi jej integralną część.

1. mowa niezależna

• Na złorzeczenia swojej żony Hiob odpowiedział: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?”

• Wyjątkowo duże zagęszczenie spółgłosek szczelinowych i zwarto-szczelinowych:
„Szumiał las, śpiewał las,
gubił złote liście,
świeciło jasne słonko
chłodno złociście..”
decyduje o przyciszonym, sielankowym nastroju monologu lirycznego.

• Wyjątkowo duże zagęszczenie spółgłosek szczelinowych i zwarto-szczelinowych:
„Szumiał las, śpiewał las,/ gubił złote liście,/ świeciło jasne słonko/ chłodno złociście..”
decyduje o przyciszonym, sielankowym nastroju monologu lirycznego.

2. mowa zależna
Hioba zapytał żonę, która złorzeczyła, że jeśli dobro przyjęli z rąk Boga, to czemu nie mogą przyjąć zła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz