sobota, 9 stycznia 2010

bibliografia Joseph Conrad

Bibliografia dotycząca twórczości JOSEPHA CONRADAT. Bobrowski, Listy do Conrada, oprac. R. Jabłkowska, Warszawa 1981.
A. Braun, Szkoła Conrada, Sopot 1995.
G. Jean-Aubry, Życie Conrada, przeł. [z fr.] M. Korniłowiczówna, Warszawa 1958.
M. Komar, Piekło Conrada, Warszawa 1988.
A. Kowalska, Conrad 1896-1900 – Strategia wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa, Łódź 1973.
A. Kowalska, Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność, posł. M. Janion, Warszawa 1986.
Z. Najder, Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 1-2, Warszawa 1996.
Z. Najder, Sztuka i wierność: szkice o twórczości Josepha Conrada, przekł. [z ang.] H. Najder, Opole 2000.
L. Prorok, Inicjacje Conradowskie, Kraków 1987.
W. Tarnawski, Conrad: człowiek, pisarz, Polak, Londyn 1972.
S. Zabierowski, Autor-rodak: pisarze polscy wobec Conrada, Katowice 1988.
S. Zabierowski, Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku, Kraków 1992.
S. Zabierowski, Jak czytać „Lorda Jima”, Katowice 1997.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz