piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Leopold Staff

Bibliografia przedmiotowa dotycząca twórczości LEOPOLDA STAFFAM. Jastrun, Wstęp, [w:] L. Staff, Wybór poezji, przypisy oprac. M. Bojarska, Wrocław 1985.
I. Maciejewska, Leopold Staff: warszawski okres twórczości, Warszawa 1973.
I. Maciejewska, Wiersze Leopolda Staffa, Warszawa 1987.
W. Madyda, Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa, Wrocław 1962.
Poezja Leopolda Staffa: interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Kraków 2005.
M. Szczot, Klasycyzm Leopolda Staffa, Poznań 2004.
M. Wyka, Leopold Staff, Warszawa 1985.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz