piątek, 8 stycznia 2010

bibliografia przedmiotowa Eliza Orzeszkowa


Bibliografia dotycząca twórczości ELIZY ORZESZKOWEJ

J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu, [w:] Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, pod red. T. Bujnickiego i J. Maciejewskiego, Wrocław 1986.
J. Bachórz, Wstęp [w:] E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Wrocław 1996.
A. Baczewski, Nad Niemnem: natura i człowiek, Rzeszów 1995.
G. Borkowska, Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988.
G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
H. Bursztyńska, Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz: studia i szkice, Kraków 1998.
J. Detko, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1971.
H. Gacowa, Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1999.
E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1980.
K. Kłosiński, „Mimesis” w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990.
E. Łoch, Topos dworu w „Nad Niemnem” i w wybranych utworach nowelistycznych Elizy Orzeszkowej, [w:] Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, pod red. A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1992.
A. Martuszewska, Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej, Gdańsk 1970.
J. Tynecki, Orzeszkowej efekt obcości. Proces mieszczanienia we wczesnych powieściach pisarki, [w tegoż:] Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, Łódź 1996.
Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001.
Wokół „Nad Niemnem”, red. J. Sztachelska, Białystok 2001.
C. Zalewski, Powracająca fala: mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej, Kraków 2005.
M. Żmigrodzka, Eliza Orzeszkowa, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza i Z. Żabickiego, Warszawa 1966, t. 2.
M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz