poniedziałek, 11 stycznia 2010

bibliografia Julian Tuwim

Bibliografia twórczości JULIANA TUWIMAM. Głowiński, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1962.
M. Głowiński, Wstęp, [w:] J. Tuwim Wiersze wybrane, Wrocław 1964.
P. Matywiecki, Twarz Tuwima, Warszawa 2007.
A. Nasiłowska, Skamandryci i satelici, [w tejże:] Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1997.
A. Nawarecki, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Katowice 1993.
I. Opacki, Rousseau mieszczańskiego dwudziestolecia. „Samotność” i „Wspólnota” w międzywojennej poezji Tuwima, [w:] Skamander, t. 1, red. I. Opacki, Katowice 1978.
A. Sandauer, Julian Tuwim; O poecie, który był diabłem, [w:] Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977.
J. Sawicka, „Filozofia słowa” J. Tuwima, Wrocław 1975.
J. Sawicka, Julian Tuwim, Warszawa 1986.
E. Sidoruk, Groteska w poezji Dwudziestolecia: Leśmian, Tuwim, Gałczyński, Białystok 2004.
T. Stępień, Kabaretiana, Warszawa 2002.
J. Stradecki, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977.
Studia o poezji J. Tuwima, [w:] Skamander, t. 3, red. I. Opacki, Katowice 1982.
M. Urbanek, Tuwim, Wrocław 2004.
A. Węgrzyniak, Ja głosów świata imitator: studia o poezji Juliana Tuwima, Katowice 2005.
K. Wyka, Rzecz czarnoleska; Bukiet z całej epoki, [w tegoż:] Rzecz wyobraźni, Warszawa 1997.
K.W. Zawodziński, Szkice o Tuwimie, [w tegoż:] Wśród poetów, Kraków 1964.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz